دیدار فیلسوف حکیم ارد بزرگ از مرکز جامع توانبخشی معلولین ذهنی آسمان

درخواست حذف این مطلب

پانزدهم بهمن ماه ۱۳۹۶ و دیدار فیلسوف حکیم ارد بزرگ از مرکز جامع توانبخشی معلولین ذهنی آسمان شهرستان شیروان


مرکز جامع توانبخشی معلولین ذهنی آسمان شهرستان شیروان در  سال 1384 تاسیس گردیده است.

این مرکز با همکاری پرسنلی مجرب - روانشناس و پزشک به حرفه آموزی دختران معلول ذهنی بالای چهارده سال و آموزش و توانبخشی توانخواهان دختر و پسر معلول ذهنی زیر چهارده سال می پردازد.

مرکز آسمان جزو مراکز درجه یک استان اسان شمالی و مرکز نمونه کشوری می باشد.

از خدمات این مرکز در حال حاضر تعداد زیادی از معلولان ذهنی زیر چهارده سال و همینطور دختران معلول ذهنی  بالای چهارده سال در زمینه های کار درمانی -گفتار درمانی- روانشناسی-  آموزش معرق- خیاطی-قالیبافی و کارهای تزیینی استفاده می  نمایند.


* سرکار خانم منیژه بابانیا موسس و مسول مرکز جامع توانبخشى معلولین ذهنی آسمان شهرستان شیروان

*مرحوم على آقا ناصرى خیر و بنیانگذار مرکز جامع توانبخشى معلولین ذهنى آسمان

* فلوریا ناصرى پزشک مرکز آسمان

* فریدون ناصرى کارشناس ارشد ى پزشکى مدیریت مرکز آسمان

* یاسر سیاه بالایى همسر خانم فلوریا ناصرى از خیرین مرکز آسمان


_ شهربانو حسن پور : مسول فنى مرکز آسمان

عطیه قربانى : مسول فنى مرکز آسمان

حمیدرضا حاجى آبادى : کارشناس کاردرمانى مرکز آسمان

سمانه نصیرى ورگ : کارشناس گفتار درمانى مرکز آسمان

عفت رفعت : کارشناس گفتار درمانى مرکز آسمان

نسرین سلطانى : کارشناس ارشد روانشناسى بالینی

سحر کریمیان : کارشناسى ارشد مشاوره توانبخشى

معصومه قادرى : مربى آموزشى

بتول ایزانلو : مربى آموزشى

مریم حاتمى : مربى تربیتی

عفت فیاض : مربى حرفه آموزى

سکینه الهى : مربى حرفه آموزى

نعیمه على نژاد : مربى حرفه آموزى

سکینه محمد على پور : مربى حرفه آموزى

زهرا غلام زاده : پرسنل مرکز آسمان

حمیرا متقى : پرسنل مرکز آسمان

سنبل شیدایى : پرسنل مرکز آسمان

مجتبى زحمتکش : پرسنل مرکز آسمان

مهدى نظرزاده : پرسنل مرکز آسمان

لالوى : پرسنل مرکز آسمان

و

نارگل حیدریان : هنرهاى سنتى و بومى و آموزشگر مربیان حرفه آموزى مرکز آسمان
t11.jpg (1080×608)


t12.jpg (1080×608)


t13.jpg (1080×608)


t14.jpg (1080×608)


t15.jpg (1080×608)


t16.jpg (1080×608)


t17.jpg (1080×608)


t18.jpg (1080×608)


t19.jpg (1080×608)


t20.jpg (1080×608)


t21.jpg (1080×608)


t22.jpg (1080×608)


t23.jpg (1080×608)


t24.jpg (1080×608)


t25.jpg (1080×608)


t26.jpg (1080×655)


t27.jpg (1080×608)


t28.jpg (1080×608)


t29.jpg (1080×608)


t30.jpg (1080×608)


t31.jpg (1080×778)


t32.jpg (1080×679)


t33.jpg (1080×608)


t34.jpg (1080×632)


t35.jpg (1080×1251)


t36.jpg (1080×868)